Over

Somatische Seksuologie

Wat is somatische seksuologie?

Somatische seksuologie (Somatic sexology in het Engels) is het samengaan van lichaam (soma) met seksuologie (wetenschap). Somatische seksuologie is het samenvoegen van oefeningen vanuit de complementaire therapie zoals yoga, mindfulness en tantra met wetenschappelijk bewezen methodieken zoals neurowetenschappen, psychologie en lichaamsgerichte trauma therapie. 


Vanuit de somatische seksuologie wordt een seksuologisch probleem heel holistisch benaderd. Er wordt veel gewerkt met het belichamen van de oefeningen. Dit houd in dat we niet alleen praten over de seksuologische problemen, maar cliënten ook meenemen in oefeningen zodat ze kunnen voelen hoe het daadwerkelijk is om in contact te komen met het lichaam. 


We kunnen vaak wel iets weten met ons hoofd, maar het moet ook inklikken in ons lijf, willen we daadwerkelijk die verandering ook gaan leven. Wanneer je komt tot het lichamelijk weten, ontstaat er ook veel meer bewustwording en begrip over wat er nu daadwerkelijk speelt in ons lijf en in seks. Het daadwerkelijk gaan belichamen van jezelf heft de blokkade in het hoofd op en zorgt er voor dat lichaam en hoofd gaan samenwerken, in plaats van elkaar tegenwerken. Het creëert ruimte voor groei, plezier en speelsheid.  

IMG_7515

Waarom somatische seksuologie

Het somatisch leren, ook wel lichaamsgericht leren, is veel effectiever dan alleen maar gesprekken voeren. Het belang van het lichaam en geest principe wordt ook steeds meer onderschreven in de wetenschap. Neurowetenschappelijk onderzoek wijst ook uit dat het lichaam en ons denkend vermogen telkens in proces is met elkaar en elkaar beinvloed. Het laat ook zien dat lichaamsgerichte behandeling van grote waarde zijn in de seksuologie, psychologie en maatschappelijke zorg. We zien ook in de reguliere behandelingen steeds meer lichaamsgerichte methodieken geimplementeerd worden. Waar yoga en mindfulness een 20 jaar geleden nog als alternatief gezien werd, zien we steeds meer behandelmethodes en behandelaren ook principes implementeren vanuit de yoga en mindfulness. 

 

Het lichaamsgericht leren betekent dat we altijd de wijsheid van het lichaam ook inbrengen. Je leert fijngevoeliger ook worden over wat jouw lichaam je te vertellen heeft. Doordat we de afgelopen jaren ontzettend ‘ mind’ gefocust zijn geweest, vergeten we vaak dat we ook een lichaam hebben. Dit lichaam geeft ook allerlei signalen af, die we niet meer (her)kennen. Door weer terug te keren naar de wijsheid van je lichaam, opent zich een hele nieuwe wereld voor je. Daarnaast is het ook belangrijk om te signalen te leren kennen vanuit je systeem en te leren werken met het reguleren en integreren van deze signalen. Hierdoor leer je hoe uniek je lichaam is en vanuit daaruit expressie te geven in je seksualiteit.

Somatische seksuologie vs. seksuologie

Wat is het verschil tussen reguliere seksuolgie en somatische seksuologie. In reguliere seksuologie krijg je vaak een beter begrip over dat wat er met je aan de hand is. Er wordt vaak psychodiagnostiek gedaan, dit houdt in dat je te weten krijgt waar je probleem vandaan komt. Daarnaast krijg je een stuk psycho-educatie. Dit houdt in dat je te weten krijgt hoe je om moet gaan met je seksuele probleem. Vaak wordt er ook gewerkt met oefeningen in de reguliere seksuologie. Deze oefeningen moet je vaak zelf thuis gaan oefenen. Het verschil is dat een somatisch seksuoloog je ondersteunt in de oefeningen. Dat naast gesprekken over een beter begrip van wat er nu aan de hand is er ook daadwerkelijk met het lichaam wordt gewerkt. Ik werk met verschillende methodieken. De methodieken die ik inzet zijn de volgende:

 • Ademtherapie
 • Yoga
 • MBCT (mindfulness based cognitive therapy)
 • ACT (acceptance and commitment therapy)
 • Clean Language
 • Body Focusing
 • Polyvagaaltheorie
 • Gestallt Psychotherapie
 • Somatic experiencing
 • Holistische bekkentherapie
 • Wheel of consent

Daarnaast werk ik vanuit de volgende principes:

 • Het ontwikkelen van autonomie van de client staat altijd voorop
 • Het inbrengen van lichaamsbewustzijn is een belangrijk ondersteuningsproces in de sessies
 • sessies zijn clientgeorienteerd, niet doelgeorienteerd
 • Er is geen sprake van seksualiteit op welk vlak dan ook, niet fysiek, niet mentaal en ook niet in de energie
 • Aanraking is een one way touch (dus vanuit therapeut naar client)
 • Alle aanraking is met consent en binnen de grenzen van client

Het grootste verschil is dat de oefeningen die ingebracht worden in de sessies vaak gedaan worden tijdens de sessies en dat er soms sprake kan zijn van aanraking van de client, wat in reguliere seksuologie niet gebeurd. 

In Nederland is er geen beroepsvereniging voor somatische seksuologen op dit moment. Voor de reguliere seksuologie moet ik mij aan richtlijnen houden waar ik in mijn werk niet achter sta, daarom heb ik hier geen lopend lidmaatschap, maar ik heb WEL de accreditaties en diplomas voor een klinisch seksuoloog en relatietherapeut. Internationaal ben ik aangesloten bij de ASCB en ASIS. Daarnaast werk ik alleen met personen die 21 jaar en ouder zijn.

 

 

Disclaimer:

Ik werk met seksualiteit en niet in de seksualiteit. Hierin zit een heel groot verschil. Het hebben en ervaren van een seksuele ervaring behoort niet tot mijn werk. Ik werk met individuen en koppels die een probleem ervaren rondom seksualiteit en/of relaties. Ook werk ik met mensen die meer diepgang of nieuwe kennis willen leren rondom seksualiteit en/of relaties. Hoe iedereen invulling geeft aan deze tools en technieken in zijn of haar leven, dat mag een ieder zelf bepalen. Ik werk met een code of ethics, deze vind je hier: https://sexologicalbodyworkers.org/ethics/

 

Daarnaast sta ik onder supervisie, wat betekent dat ik altijd getoetst wordt of ik mijn werk nog wel goed doe. Mocht je een klacht hebben over mij, dan zou ik het fijn vinden dat je dit eerst met mij bespreekt. Mocht dit voor jou niet helpend zijn, dan kun je dus uitreiken naar mijn supervisor en daar een klacht neerleggen over mijn werkwijze. Dit kan via de ACSB https://sexologicalbodyworkers.org/

 

INGE_SKSHKS_by_LandaPenders-5

Bekend van onder andere:

Volg mij op Social Media